ZAREJESTRUJ PRODUKT

Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są… zapisywane na dysku urzą…dzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połą…czeniu. Cookies są… pobierane przy każdym wejściu€ i žwyjściu€ z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń„.

My Adventure Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać‡ indywidualne potrzeby użytkownika i dzię™ki temu oferować‡ mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań„.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez My Adventure Sp. z o.o.  również do celów:

  • statystycznych -€“ co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
  • prezentacji reklam w serwisach,€“ w szczególnoś›ci dla określenia treś›ci reklam wyś›wietlanych na danym urządzeniu końcowym,

Każdy użytkownik może nie wyrazić‡ zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać‡ z opcji wyłą…czenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglą…darce internetowej.

Usunię™cie plików cookies może doprowadzić‡ do utraty możliwoś›ci korzystania z niektórych funkcjonalnoś›ci serwisu myadventure.com.pl oraz lexar.com.pl.